2021-06-25 06:18

f
 |  07:26

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)


Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor săi,având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 20/15058/AT/10.07.2020 (înregistrată în Companie sub nr. 26939/10.07.2020),

în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 31.07.2020, ora 10.00, înBucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2162/29.06.2020 și în Cotidianul Național din 29.06.2020, cu următoarele puncte:

2. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;

3. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere;

4. Aprobarea profilului candidaţilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 31.07.2020, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 15.07.2020, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro;

2. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;

3. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere;

4. Aprobarea profilului candidaţilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

5. Stabilirea datei de 18 august 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

6. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

 

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 03.08.2020, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-07-15

Documente:Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE