2020-12-05 03:50

Cum au devalizat oamenii edilului Tudorache bugetul Primăriei Sectorului 1

 |  13:52
Cum au devalizat oamenii edilului Tudorache bugetul Primăriei Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 al Capitalei, condusă de Daniel Tudorace, a fost devalizată de angajații și șefii care au semnat plății nejustificate de milioane de euro, potrivit unui Raport al Curții de Conturi.

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit cum și-au bătut joc de banii publici angajații Primăriei Sectorului 1 a Capitalei:

-Neînregistrarea și neraportarea la 31.12.2018 a unui activ fix corporal, în valoare de 7.156 mii lei, reprezentând un sistem de control acces licee și școli, recepționat încă din anul 2013.

- Neconstituirea unor provizioane, în sumă de 1.500.811 lei, pentru pretenții formulate de terți, care fac obiectul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată

- Diminuarea nejustificată a cheltuielilor raportate prin contul de execuție la art. 20.02 ,,Reparații curente” cauzată de neînregistrarea facturii în valoare de 3.623 mii lei, reprezentând lucrări de reparații efectuate la un număr de unsprezece școli și licee din sector .

- Efectuarea de plăți nejustificate, în sumă totală de 143 mii lei, pentru cantități de lucrări de reparații curente neexecutate și platani neplantați, la care se adaugă dobânzi și penalități de

-Intârziere, în valoare de 10 mii lei.

- Angajarea nelegală a sumei de 139 mii lei și plata nedatorată a sumei de 122 mii lei în cadrul contractului de prestări servicii pedagogice și administrative în învățământ, ca urmare a majorării nejustificate a tarifului față de cel contractat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de 6 mii lei.

- Nerespectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice în cazul atribuirii contractului de lucrări nr.60/26.10.2018 și nedeclararea subantreprenorilor 

6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

- Au fost corectate evidențele contabile ale conturilor denaturate la nivelul entității auditate. În baza proceselor-verbale de predare primire, întocmite în timpul auditului, conținând valoarea sistemelor predate către licee și școli, a fost evidențiat transferul activului fix de la AUIPUSP Sector 1 către unitățile de învățământ preuniversitar, care au înregistrat în contabilitatea lor sistemul de monitorizare și control primit.

- Au fost înregistrate în contabilitate provizioanele în sumă totală de 1.501 mii lei, în contul 1511 ,,Provizioane pentru litigii”, abaterea fiind remediată în timpul auditului.

- În timpul auditului a fost corectată evidența soldurilor conturilor denaturate, abaterea fiind remediată în timpul auditului.

- În timpul auditului, pentru remedierea deficienței constatate reprezentantii institutiei publice verificate au calculat dobânzi și penalități de întârziere, au înregistrat în contabilitate debitul şi accesoriile aferente, au recuperat de la constructor întregul prejudiciu și a virat sumele la Sectorul 1 în contul de cheltuieli Titlul 85 ,,Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” și la D.G.I.T.L. Sector 1, în contul de venituri al bugetului local.

- La solicitarea entității auditate, operatorul economic a emis facturile de stornare a sumei încasate necuvenit. Având în vedere că la data auditului, entitatea auditată avea obligații de plată restante către prestator, entitatea a diminuat obligația de plată pe anul 2019, prestatorul fiind de acord ca restituirea sumei de 122 mii lei să se facă prin compensarea sumei de 85 mii lei din obligațiile de plată pe care le are administrația față de prestator și prin executarea garanției de bună execuție, în sumă de 37 mii lei, în baza art.10.3 din contract.

A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 a virat la Sectorul 1 suma de 85 mii lei, în contul de cheltuieli, Titlul 85 ,,Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, iar diferența de 37 mii lei, reprezentând garanție de bună execuție executată a fost virat în același cont de cheltuieli.

Aferent plății nejustificate, în sumă totală de 122 mii lei, entitatea verificată a calculat dobânzi și penalități de întârziere, în sumă de 6 mii lei, până la data când au fost emise facturile de stornare, accesorii care au fost achitate de prestator și care au fost depuse de A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 în contul de disponibil sume de mandat si au fost virate la D.G.I.T.L. Sector 1 în contul de venituri al bugetului local.

Măsurile dispuse de camera de conturi

- Realizarea achizițiilor publice cu respectarea strictă a principiilor care stau la baza

atribuirii contractelor de achiziție publică, potrivit legislației privind achizițiile publice și a prevederilor referitoare la subcontractarea lucrărilor/serviciilor.

- Extinderea verificării asupra tuturor situațiilor de lucrări reparații curente și amenajări spații verzi decontate în anul 2018, cuantificarea eventualelor prejudicii produse prin decontarea unor cantități de lucrări de reparații curente și amenajări spații verzi neexecutate, înregistrarea în contabilitate, recuperarea acestora, potrivit legii și virarea acestora la bugetul local, în contul „Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare”.

- Extinderea verificării asupra tuturor plăților efectuate în anul 2018 la alin. bugetar 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cuantificarea eventualelor prejudicii produse ca urmare a decontării nejustificate a unor prețuri/tarife mai mari decât cele contractate, înregistrarea în contabilitate și recuperarea acestora, potrivit legii; decontarea diferenței de cheltuieli aferente contractului de prestări servicii angajate nejustificat, având în vedere tariful contractat, pentru a se evita producerea de prejudicii.


Aparut in Puterea24 / Ultima modificare in data de: 2020-02-07Parerea ta...

CETATEAN
07 Feb 2020

Numai atit ? Cind se face o verificare a ttuturor gestiunulor ? Ali corpul de control , curtea de contuei
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE